Ro   Ru   En
Universcience

Concursul de idei inovaţionale

Concursul de idei inovaţionale

Condiţii de participare

Academia de Ştiinţe a Moldovei,  Universitatea AŞM şi Agenţia de Inovare şi Transfer Tehnologic organizează “CONCURSUL DE IDEI INOVAŢIONALE

 • La concurs pot participa persoane.
 • Participantul se оnscrie la adresa personal.univer@asm.md
 • Propunerea de proiect, оn volum maxim de 1000 cuvinte , trebuie să conţină:

Descrirea produsului sau serviciului inovator – max. 250 cuvinte.
Oportunităţile de piaţă – max. 250 cuvinte.
Avantajele competitive – max. 250 cuvinte.
Modalităţile de executare - 150 cuvinte.
Echipa de implementare - 100 cuvinte.

 • Evaluarea se va realiza оn baza următoarelor criterii majore (dar nu doar exclusiv a acestora):   

Oportunităţile de piată - Nişa de piaţă; Interesul investitorilor faţă de mărimea, rata de creştere şi profitabilitatea pieţei ţintă.
Consumatori - Sunt potenţialii consumatori identificaţi? Sunt identificate nevoile sau necesităţile fundamentale propuse consumatorilor spre soluţionare?
Produsele/Serviciile create - Beneficiile de bază ale ofertei?  Cum ofertă corespunde necesităţilor consumatorilor?Oferta valorică ale consumatorilor? De ce consideraţi că consumatorii vor fi gată să achite preţul cerut? De ce consumatorul va opta pentru serviciul sau produsl oferit оn raport cu cea mai bună alternativă existentă?
Profitabilitatea - Rata de profitabilitate ale investiţiilor este suficientă pentru a motiva investitorii? Cerinţele de capital iniţial sunt rezonabile? Durata оn timp după care fluxul de numerar devine pozitiv?
Competitivitatea - Numărul competitorilor pe piaţă? Există pe piaţă actori majori? Ideia de afacere are potenţial să devină numărul unu sau doi pe piaţă?
Etapele de executare - Sunt clar identificate etapele pe durata cărora ideia se va transforma оntr-o veritabilă oportunitate pentru afacere? Sunt bine corelate оntre ele etapele planului de dezvoltare care să ofere limitarea riscurilor prin frangmentarea investiţiilor pentru fircare etapă?
Riscurile - Sunt identificate riscurile aferente fiecarei etape ale planului de dezvoltare şi sunt propuse planuri de alternativă? Sunt greşeli fatale оn plan care nu au fost abordate оntr-un mod satisfăcător?
Echipa de оmplementare - Calificările relevante ale liderului şi a echipei de implementare, justificate prin experienţă, studii sau alte aspecte importante? Este echipa formată pe principiul complementarităţii calificărilor şi abilităţilor? Dau dovadă membrii echipei de abilitatea, dorinţa, flexibilitatea şi determinarea să obţină succes?
Impactul - Va fi oportunitatea o afacere de durată lungă sau poate deveni o acţiune care să rezulte оn valoare adăugată substanţială pentru investitori? Cum investitorii оşi vor recupera investiţiile şi vor оncasa un profit atractiv?

 • Propunerile de participare la concurs pot fi depuse оn perioada  28.XI.11 - 02.XII.11.
 • Evaluarea ideilor şi selecţia cвştigătorilor va fi efectuată de organizatori, cu participarea potenţialilor investitori, oamenilor de afaceri, profesori, consultanţi, contabili şi jurişti оn perioada de 3 – 9 decembrie 2011.Cвştigătorii vor fi anunţaţi prin e-mail.
 • Participantul se asigură că participarea la concurs nu оncalcă un contract cu o terţă persoană şi garantează dreptul de autor al ideei inovative.
 • Organizatorul va folosi datele personale ale inovatorului şi alte informaţii care au fost puse la dispoziţie numai оn cadrul şi оn scopul concursului, dar nu poartă răspundere faţă de participant pentru păstrarea secretului inovaţiei sau pentru urmările divulgării acestuia.
 • Anunţarea rezultatelor şi оnmоnarea premiilor va avea loc оn perioada 9-16 decembrie 2011.
 • Juriul concursului selectează cele mai bune 10-15 idei inovaţionale, autorii cărora vor putea frecventa gratuit cursurile de scriere a business planurilor, organizate оn cadrul Incubatorului educaţional-ştiinţific UNIVERSCIENCE.
 • Primii trei cвştigători ai concursului vor fi menţionaţi cu premii băneşti (locul I - 2500 lei, locul II - 1500 lei, locul III - 1000 lei).
or.Chișinău, str.Academiei 3/2, MD-2028 Telefon: +373 22 738016 Fax: +373 22 737444 Email: personal.univer@asm.md
Home    Servicii    Parteneri    Proiecte    Contacte
(c) 2007. Academia de Ştiinţe a Moldovei